स्याङ्जामा कालीगण्डकी नदी मा चल्दै आएको मोटर बोट

0
2853
स्याङ्जामा कालीगण्डकी नदी मा चल्दै आएको मोटर बोट हेर्नुहोस्।
यो मोटर बोट बाट ३० जना भन्दा धेरैले आवतजावत गर्न मिल्छ।
यो भिडियो सेयर गर्नुहोला।
यो बोट स्याङ्जा को मिर्मी , आधीमुहान देखी स्याङ्जा र पर्वत को सँगमस्थल सेती बेणी सम्म चल्ने गर्छ।
https://youtu.be/NhvXK9_CVEc?t=50